REKISTERISELOSTE

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Lapin Apuvälinepalvelu Oy, Porokatu 26, 96400 Rovaniemi

Sähköposti: mail@lapinapuvalinepalvelu.fi Puhelin: 040 0449432 Y-tunnus: 2297446-3

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kaisa Repo, Porokatu 26 96400 Rovaniemi

Sähköposti: kaisa.repo@apulappi.fi  Puhelin: 040 0449432

3. REKISTERIN NIMI

Apulappi.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri sekä kanta-asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, palvelukokemuksen luomiseen, asiakkaan tunnistautumiseen verkkokaupassa sekä tilausten käsittelyyn ja postitukseen. Suoramarkkinointiluvan antaneiden yhteystietoja voidaan käyttää markkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Asiakkaan nimi ja laskutusosoite
  • Rekisteröitymispäivä
  • Lupa suoramarkkinointiin
  • Asiakkaan tilaukset verkkokaupasta

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi tai kanta-asiakkaaksi sekä asiakkaan ostosten yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakas tietoja ei luovuta Lapin Apuvälinepalvelu Oy:n ulkopuolelle.  

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteri tallennetaan tietokantaan. apulappi.fi:n asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain valitut verkkokaupan ylläpitäjät. Kullakin ylläpitäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Asiakastiedot on salattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.