Henkilökunta

Kaisa Repo, apuvälineteknikko (AMK)
puh. 040 0449432


Kaisan vastuualueet yrityksessä ovat erityisjalkineet, yksilölliset ortoosit sekä tukipohjalliset. Kaisa toimii myös yrityksen toimitusjohtajana ja huolehtii hallinnosta sekä toimistotöistä.

Kaisa valmistui apuvälineteknikoksi Helsingin ammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Lisäksi Kaisa on suorittanut (vuonna 2009-2010) liikuntalääketieteen perusopinnot Kuopion avoimessa yliopistossa (koulutuksen järjesti Lapin Urheiluopisto). Kaisa Repo on aikaisemmin työskennellyt Helsingissä Soleus Oy:ssä, sekä Lapin Ortoosikeskuksessa, Rovaniemellä.

Apuvälineteknikko toimii tiiviissä yhteistyössä muiden alan ammattilaisten, kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja jalkaterapeuttien kanssa.

Sari Juopperi, fysioterapeutti (AMK)
puh. 040 0954420

Sarin vastuualueet ovat painevaatteet, lasten ja nuorten jalkineet sekä valmisapuvälineet.

Sari valmistui fysioterapeutin ammattiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. Aiemmin Sari Juopperi on työskennellyt Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Lapin keskussairaalassa eri osastoilla ja poliklinikoilla, pääsääntöisesti sairaaloiden apuvälineyksiköissä ja lasten fysioterapiassa.

Sari Juopperi on valmistunut NDT, Bobath-terapeutiksi Suomen NDT-yhdistys ry:n kautta.

Katriina Valta, jalkaterapeutti (AMK)
puh. 040 5517557


Katriinan vastuualueeseen kuuluvat erityisesti Rovaniemellä asioivat tukipohjallis- sekä kenkäasiakkaat. Katriina sovittaa myös valmisapuvälineitä ja valmistaa varvassilikoneja.

Katriina valmistui jalkaterapeutiksi joulukuussa 2017. Katriina työskenteli ApuLapissa Kaisan äitiyslomasijaisena 2017 ja kävi välillä Rovaniemen terveyskeskuksessa jalkahoitajan sijaisena talven 2018-2019 ajan. Katriina palasi ApuLappiin kesäkuussa 2019.