Henkilökunta


Kaisa Repo

Kaisa Repo, apuvälineteknikko (AMK) 040 5517557 


Sari Juopperi

Sari Juopperi, fysioterapeutti (AMK) 040 0954420


Kosta Repo

Konsta Repo, toimitusjohtaja 040 0449432

Kaisan vastuualueet yrityksessä ovat erityisjalkineet, yksilölliset ortoosit sekä tukipohjalliset. 

Kaisa valmistui apuvälineteknikoksi Helsingin ammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Lisäksi Kaisa on suorittanut (vuonna 2009-2010) liikuntalääketieteen perusopinnot Kuopion avoimessa yliopistossa (koulutuksen järjesti Lapin Urheiluopisto).Kaisa Repo on aikaisemmin työskennellyt Helsingissä Soleus Oy, sekä Lapin Ortoosikeskuksessa, Rovaniemellä.

Apuvälineteknikko toimii tiiviissä yhteistyössä muiden alan ammattilaisten, kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja jalkaterapeuttien kanssa.

Sarin vastuualueet ovat painevaatteet, lasten ja nuorten jalkineet sekä valmisapuvälineet.

Sari valmistui fyisoterapeutin ammattiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. Aiemmin Sari Juopperi on työskennellyt Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja Lapin keskussairaalassa eri osastoilla ja poliklinikoilla, pääsääntöisesti sairaaloiden apuvälineyksiköissä ja lasten fysioterapiassa.

Sari Juopperi on valmistunut NDT, Bobath-terapeutiksi Suomen NDT-yhdistys ry:n kautta.

Konsta toimii yrityksen toimitusjohtajana, hänen vastuualueeseen yrityksessämme kuuluvat asiakaspalvelu, markkinointi ja taloushallinto.